Skip to Content
משלוח חינם מעל 149 ש"ח
משלוחים מהירים עד 5 ימי עסקים
הגביש 9, נוף הגליל

ברוכים הבאים לאתר תה עדנים (להלן: “האתר”) המופעל על ידי שורש הטבע בע”מ, ח.פ 512622226, מכתובת נוף הגליל 9 (להלן: “הנהלת האתר” ו/או “החברה”).

כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.

התקנון עלול להשתנות מעת לעת, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/הודעה מוקדמת כלשהי למשתמש.  על המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכמה משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.

 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים בו, תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר. יובהר כי לא תהא למשתמש ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מי מבעלי האתר ו/או עובדיו או אל חברה כולם יחד וכל אחד בנפרד בכל הקשור לתנאים והוראות השימוש שלהלן.
 • האתר, תוכנו וכל שירות אחר שינתן באמצעותו, כולם עומדים לרשות המשתמש כמות שהם וככל שיהיו זמינים. השימוש באתר יעשה על אחריות המשתמש בלבד.
 • כל המידע המופיע באתר, לרבות המאמרים והמידע על המוצרים הינו מידע כללי בלבד, ואינו מהווה בשום אופן מידע רפואי או המלצה רפואית.

 

הרכישה

 • האתר מאפשר רכישת מוצרי תה וחליטות, לרבות מוצרי תה בשקיקים וחליטות בתפזורת, וכן גם אביזרי תה.
 • כל המחירים המופיעים באתר על גבי המוצרים נקובים בשקלים חדשים, המחירים כוללים מע”מ, ככל שחל על פי דין ואינם כוללים דמי משלוח
 • ניתן לשלם עבור שירותי האתר באמצעות כרטיס אשראי או פייפאל, בכפוף לאישור הנהלת האתר. התשלום מתבצע באמצעות רכישה מאובטחת.
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותיה בכל עת.
 • לאחר ביצוע ההזמנה באתר, תתקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים שהוזמנו, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
 • המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה באתר הינו המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.
 • הזכאות לשימוש באתר הינה לכל אזרח אשר מלאו לו 18 שנים. הזמנה תתאפשר למי שברשותו חשבון בנק פעיל ו/או בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף והינו בעל תיבת דואר אלקטרוני אשר כתובתה תינתן בעת הרכישה באתר. קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה באתר.
 • הנהלת האתר תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של משתמש מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • הנהלת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר וכי התמונות שבאתר מיועדות להמחשה בלבד. יובהר כי ייתכנו שינויים בצבעים, בחומרי הגלם של השקיקים
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות לפי שקול דעתה הבלעדי. כמו כן, רשאית הנהלת האתר להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ו/או לשנותם, ללא כל הודעה מוקדמת אלא אם נקבע מועד לסיומם מראש ע”י הנהלת החברה ו/או האתר. למען הסר ספק מודגש כי בכל מקרה בו מודיעה החברה או מתפרסם באתר מבצע על מוצר מסוים ו/או קבוצת מוצרים יחול התנאי כי המבצע יסתיים במועד הנקוב בהודעה או עד גמר המלאי מהמוצר המוצע המועד המוקדם מבין 2 התנאים.
 • אישור פעולת הרכישה באתר כפופה לזמינות המוצר במלאי הנהלת האתר במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יתכנו מצבים בהם פריט מסוים אשר מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו. במצבים אלו תבוטל העסקה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לאמור בסעיף זה בכפוף להשבת הסכום ששולם להנהלת האתר על ידו. מובהר, כי על אף שלא צוין שהמוצר אינו קיים במלאי /או  לא הורד מהאתר עד לביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת למכירת המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג.

 

החזרות וביטולים

 • מדיניות ביטול עסקה כפופה לחוק להגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “החוק”). ניתן לבטל רכישת מוצרים, בין אם המוצר תקין/לא תקין תוך 14 ימים באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה.
 • אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, ויתאפשר בתנאי שהמוצר הינו באריזתו המקורית, שלם ולא פגום, ללא פגיעה ונזק. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך רכישת המוצר.
 • במקרה של טענה לפגם במוצר, תהא החברה ו/או האתר פטורים במידה והמשתמש לא הודיע להנהלת האתר בדבר הפגם מיד עם קבלתו ולא יאוחר מ עד כ- 24 שעות ממועד קבלת המוצר.
 • אין אפשרות להחזיר חליטות בתפזורת. ניתן להחזיר אביזרי תה ותה בשקיקים בלבד, וזאת בתנאי שהמוצר סגור באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש.
 • מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

 

אספקה והובלת המוצר

 • הזמנה ששולמה במלואה ואשר קיימת עבורה זמינות במלאי לאספקת המוצרים שבה ואשר אושרה ע”י הנהלת האתר, תישלח ע”י חברת המשלוחים מטעם החברה לכתובת שהלקוח מסר בעת מילוי ההזמנה על ידו.
 • החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר, תוך 5 ימי עסקים. יתכנו מקרים ו/או אם צוין אחרת באתר מועד המשלוח אחר(עבור מוצר מסוים), או שנמסרה הודעה אחרת ע”י האתר ללקוח, בהודעת דואר אלקטרוני שנשלחה אליו או בפנייה טלפונית ע”י נציג האתר אל הלקוח כי במועד המשלוח יחול שינוי.
 • יובהר כי ימי עסקים אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חגים וחגים. הנהלת האתר תספק את ההזמנות, בכפוף לתשלום דמי משלוח ע”י הלקוח ואישור חברת האשראי כאמור לעיל, באמצעות חברת שילוח ישירות לכתובת הלקוח ו/או לכתובת אשר צוינה בהזמנה.
 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

 

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון או בוואטסאפ במספר 04-9534603, או בכתובת המייל info@adanim-tea.com, או באמצעות טופס צור קשר המופיע באתר.

 

אחריות ושירות

 • האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה או על ידי חברת השליחויות מטעם החברה, כגון קופסאות או שקיקים לא תקינים, אביזרים שבורים או אשר חסר בהם חלק.
 • האחריות למוצרי תה בשקיקים וחליטות בתפזורת ניתנת לתקופה של 14 ימים מיום קבלת המוצר.
 • האחריות לאביזרי תה ניתנת לתקופה של 24 שעות מיום קבלת המוצר, ומכסה מקרים שבהם הכלים הגיעו שבורים/סדוקים, או אשר חסר בהם חלק.
 • בתקופת האחריות תספק החברה זיכוי כספי מלא או החלפת המוצר הפגום במוצר תקין על חשבון החברה. יובהר כי לא יינתן זיכוי ושליחת מוצר חדש ביחד.
 • האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות האתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
 • הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לזיכוי כספי או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
 • אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר כגון שבר או סדק נגרם ע”י הלקוח, ותינתן אך ורק אם המוצר הגיע לבית הלקוח פגום כתוצאה מהמשלוח או אשר יצא פגום ממפעלינו.
 • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
 • אחריות על מוצר חסר או שגוי: במידה וחלה טעות בהזמנה כגון מוצר חסר או שגוי, יינתן זיכוי או קופון לשימוש עתידי באתר, בשווי המוצר החסר בלבד. האחריות למקרים מסוג זה ניתנת לתקופה של 24 שעות מיום קבלת המוצרים. יובהר כי לא יינתן החזר על דמי משלוח.
 • להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בטלפון/בוואטסאפ, במספר 04-9534603.

 

אבטחת מידע ופרטיות

 • חברת שורש הטבע בע”מ, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם החברה ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 • כפתור “שלח” יש משום הסכמה לחברת שורש הטבע בע”מ או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 04-9534603, או הסירו את עצמכם מרשימת התפוצה באמצעות הכפתור “הסר” הנמצא בתחתית הניוזלטר. באמצעות לחיצה על כפתור “שלח” אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

 

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

 

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

 

יצירת קשר

  • לכל שאלה ופנייה ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בטלפון 04-9534603, במייל info@adanim- tea.com או באמצעות טופס יצירת קשר בשעות הפעילות של האתר.

חלקים רבים מתקנון זה הועתקו באישור מאתר iwebsite.

בחזרה למעלה