אחריות חברתית

תה עדנים חרתה על דגלה לקיים את פעילותה העסקית תוך הבאה בחשבון של השפעות והשלכות חברתיות וסביבתיות:

דאגה לסביבה

יישום שיטות גידול אורגניות וידידותיות לסביבת הגידול ולאדם, יישום שיטות ייצור שאינן פוגעות בסביבה.

סחר הוגן

כלל חומרי הגלם המצויים אצלנו בשימוש המגיעים ממדינות המייצרות תה נרכשים מספקי סחר הוגן (Fair Trade) מורשים.

מעורבות חברתית

העלאת תרומות משמעותיות באופן קבוע ומתמשך לקהילה בה פעילה החברה.